יום רביעי, 27 במרץ 2013

יורם קראוס – כך תחשבו את דירתכם

כיצד מחשבים שטח של דירה?

יורם קראוס: "ישנו צו שהוציא משרד השיכון לחוק מכר הדירות הקובעות הנחיות ברורות\
כיצד יש לחשב שטח של דירה וכיצד על הקבלנים ומוכרי הדירות להציג את שטח הדירה".
עוד מוסיף יורם קראוס כי מדובר בצו חדש שהוצא ונכנס לתוקף בשנת 2008.

מה עשו לפני ההוראות החדשות?

יורם קראוס: "עד להוראות החדשות היו נהוגות כמה שיטות שונות למדידת שטח הדירה שהוכנסו בטופס מיוחד לכך הקיים בעסקאות מכירה וקנייה של דירות". עוד מוסיף יורם קראוס ואומר כי הקבלנים והמוכרים כדרכם העדיפו לכלול בשטח הדירה הנקוב כמה שיותר שטחים אפילו אם הם לא בדיוק היו של הדירה. מצד שני את הקונים מעניין כמובן רק שטח הדירה והיה להם קשה לדעת מה בדיוק הם קונים.

מה השינויים?

יורם קראוס: "ישנם מספר שינויים ותוספות בטופס הטכני שנקבעו מחדש. יש בו לדוגמא דרישה חד משמעית לנקוב את שטח הדירה הנמכרת תוך הפרדה בין שטח הדירה לבי ןהשטחים המוצמדים לדירה כמו חניה, מחסן, מרפסת, גג ועוד".
לסיכום: מי שלא מצוי בהוראות חוקי הבנייה יתקשה לדעת, לכן מומלץ תמיד לפנות לגורם מקצועי שייקח את התוכנית לבדיקה ומדידה מסודרת כדי לדעת מהו שטח הדירה המדויק שנרכש. הדבר נכון במיוחד לגבי דירות שנרכשו על פי המפרט הישן, אך גם לדירות שנמכרו לאחר מאי 2008. יישום הוראות הצו החדש נמצאים בתחילת הדרך.
 

יום רביעי, 13 במרץ 2013

יורם קראוס – כך תחשבו את דירתכם

כיצד מחשבים שטח של דירה?
יורם קראוס: "ישנו צו שהוציא משרד השיכון לחוק מכר הדירות הקובעות הנחיות ברורות\
כיצד יש לחשב שטח של דירה וכיצד על הקבלנים ומוכרי הדירות להציג את שטח הדירה".
עוד מוסיף יורם קראוס כי מדובר בצו חדש שהוצא ונכנס לתוקף בשנת 2008.

מה עשו לפני ההוראות החדשות?
יורם קראוס: "עד להוראות החדשות היו נהוגות כמה שיטות שונות למדידת שטח הדירה שהוכנסו בטופס מיוחד לכך הקיים בעסקאות מכירה וקנייה של דירות". עוד מוסיף יורם קראוס ואומר כי הקבלנים והמוכרים כדרכם העדיפו לכלול בשטח הדירה הנקוב כמה שיותר שטחים אפילו אם הם לא בדיוק היו של הדירה. מצד שני את הקונים מעניין כמובן רק שטח הדירה והיה להם קשה לדעת מה בדיוק הם קונים.

מה השינויים?
יורם קראוס: "ישנם מספר שינויים ותוספות בטופס הטכני שנקבעו מחדש. יש בו לדוגמא דרישה חד משמעית לנקוב את שטח הדירה הנמכרת תוך הפרדה בין שטח הדירה לבי ןהשטחים המוצמדים לדירה כמו חניה, מחסן, מרפסת, גג ועוד".
לסיכום: מי שלא מצוי בהוראות חוקי הבנייה יתקשה לדעת, לכן מומלץ תמיד לפנות לגורם מקצועי שייקח את התוכנית לבדיקה ומדידה מסודרת כדי לדעת מהו שטח הדירה המדויק שנרכש. הדבר נכון במיוחד לגבי דירות שנרכשו על פי המפרט הישן, אך גם לדירות שנמכרו לאחר מאי 2008. יישום הוראות הצו החדש נמצאים בתחילת הדרך.

יום חמישי, 7 במרץ 2013

יורם קראוס – קירות ללא סדקים

 
 
יורם קראוס, מנכ"ל SMS ניהול פרויקטים מסביר כיצד לבנות את קירות הבית ללא סדקים ומקל עליכם בבחירה בין השיטות השונות הקיימות לשם כך.
 
מהי נקודת התורפה בבנייה של קירות ללא סדקים?
 
יורם קראוס: "עקב אכילס של הבנייה קיים בכל הקשור לסדקים ונמצא בחיבור שבין הקירות בבית לעמודים. זאת נקודת התפר שבה צריכים להתמזג שני חומרים שאינם דומים, בלוקים ובטון." עוד מוסיף יורם קראוס כי לכן היא מועדת לפורענות בכל השיטות הנהוגות כיום בישראל לבניית קירות חיצוניים.
 
מה השיטות לבניית קירות חיצוניים?
 
יורם קראוס: "קיימות שתי שיטות. למרות שמבחינת הסתכלות על הסדקים ישנה עדיפות לשיטה אחת ספציפית. עדיין משתמשים בשטח בשתי השיטות ולמה? הרבה מכך עניין של הרגל והצמדות לשיטות ישנות." עוד מוסיף יורם קראוס כי בשיטה הישנה מרימים קודם את העמודים לאחר יציקת הרצפה והעמודים האלה הם אלו שיקחו את משקל התקרה שתשען עליהם. כשמסיימים לצקת את העמודים מתחילים למלא את חלל העמודים והבלוקים. מרימים את קירות הבלוקים בין העמודים כדי להתאים את הבלוקים בדיוק לקו העמוד, חותכים את הבלוקים בקו ישר, בנקודה מתאימה וכך נוצר חיבור ישר של הבלוקים. הבעיה בשיטה הזאת היא שיש כאן חיבור בשני חומרים שונים וזה יוצר בעיות בנקודות החיבור האלו. הפתרון נקרא בשפת הקבלנים "שטראובה" – קודם יוצקים רצועות בטון צרות בקו התפר שבין הבלוקים לעמודים כדי למנוע את הווצרות הסדקים.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

יום ראשון, 3 במרץ 2013

יורם קראוס מסביר על פרצלציה

מהי פרצלציה?

יורם קראוס: "בהקשר הזה יש להבהיר – "פרצלציה" ו "רהפרצלציה". הראשון הוא חלוקה של חלקת מקרקעין למספר מגרשים קטנים אשר לאחר חלוקתם תהיה אפשרות לרשום אותם בטאבו והשני הוא ההליך ההפוך, איחוד של כמה מגרשים קטנים לחלקת מקרקעין אחת גדולה.

למה מבצעים פרצלציה?

יורם קראוס: "לצורך פיתוח וניצול יעיל יותר של שטח קרקע מסוים כדי לאפשר לבנות עליו יותר בתי מגורים מאשר היה אפשר בתכנית מתאר קודמת.

מתי מבצעים פרצלציה?

יורם קראוס: "כאשר לדוגמא יש לקרקע מסוימת מספר בעלים רשומים, אך אי אפשר לבנות עליה יותר מבית אחד ואז ביצוע פרצלציה מאפשרת השבחה של השטח וחלוקה צודקת של הקרקע בין בעליה."

האם דרושה הסכמת בעלי הקרקע לצורך ביצוע פרצלציה?

יורם קראוס: "לועדות המקומית לתכנון ובנייה מתיר החוק לכפות ביצוע הליך פרצלציה על בעלי קרקע מסוימת אשר חוסר ההסכמה ביניהם הביא לקיפאון בתהליך פיתוח השטח. כאשר ההתארגנות לביצוע הפרצלציה באה מבעלי הקרקע, אזי איחוד או חלוקה מחדש של החלקה חייבת להיות בהסכמת כל הבעלים הרשומים".

כמה זה עולה לנו?

יורם קראוס: "אין מחיר אחיד להליך הפרצלציה וקשה לתת הערכה כמה זה עלול לעלות.ניתן לקבל אומדן לפני ביצוע ההליך במשרד השיכון או במנהל מקרקעי ישראל ויש גם עורכי דין המתמחים בתחום היכולים לתת הערכה בלתי מחייבת".